• Filter op tekstgenre

  • Filter op teksttype

  • Filter op breed thema

  • Filter op domein

  • Filter op leeftijdsindicatie

  • Filters verwijderen

De mier, de baviaan en de eikel

Een ruzie die ontstaat tussen de baviaan en de mier over een eikel die naar beneden valt. Maar kun je wel boos zijn op iets wat uit een boom valt? Een licht filosofisch dierenverhaal met een humoristisch tintje.

De aardworm en de tor

In het fragment houden tor en aardworm een wedstrijd boos worden, daarbij aangemoedigd door de andere dieren in het bos. Uiteindelijk zijn ze weer goede vrienden. Het fragment is los te lezen en biedt aanknopingspunten voor gesprek, De illustraties samen met de omschrijvingen van het weer en de omgeving zorgen voor een sfeer waaruit boosheid en kalmte spreekt.

Toen ik niet kon kiezen

Toen ik niet kon kiezen beschrijft het innerlijk conflict van een kind wanneer hij een keuze moet maken. Vanuit het perspectief van het kind worden er keuzes beschreven. En wat moet je doen als je verkeerd hebt gekozen en wilt omruilen.Tegelijkertijd is er een moeder die aanspoort om te kiezen en zegt: “Je moet weten wat je wilt”.

Boos

In dit gedicht wordt beschreven hoe een kind zich voelt als niemand luistert en niemand met je praat. het gevoel van geen ‘verbinding’ hebben spreekt uit dit gedicht. De laatste regel doet de lezer een praktische oplossing aan de hand.

Wat is haas boos!

Het fragment begint als Haas ontdekt dat Uil het hek dat tussen hun huizen in staat in bonte kleuren verft. Uil is zich van geen kwaad bewust, maar wordt steeds bozer als Haas ook boos wordt. Vos wordt er ook bijgehaald en de ruzie wordt steeds heftiger. Uiteindelijk staan de dieren elkaar met verf te bespatten terwijl de uitdrukking ‘het te bont maken’ ook op verschillende manieren wordt gebruikt. Het fragment eindigt als de ruzie op zijn hoogtepunt is en de lezers kunnen fantaseren over de afloop.

Over de grens

In korte stukjes tekst verdeeld over het blad met tussenkopjes, vertelt dit fragment hoe er in andere landen op een andere manier met scheiding om wordt gegaan. De tekst wordt begeleid met pentekeningen en is in korte tijd te lezen.

Kim Phuc, het meisje dat vluchtte voor napalmbommen

In dit fragment wordt allereerst een korte uitleg gegeven over de Vietnamoorlog. Daarna wordt uitgebreid het leven van Kim Phuc beschreven toen ze nog een klein meisje was. De lezer krijgt een beeld van het dagelijks leven, de tropische omgeving en wat kinderen deden en speelden. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de oorlog beschreven en hoe de familie van Kim daar steeds meer mee te maken kreeg. De lezer wordt meegenomen in de gebeurtenissen, Kim die geraakt werd door napalm en daarmee voor haar leven getekend werd. Alle ( heftige) gebeurtenissen worden vanuit het kinderperspectief beschreven. Het fragment eindigt met een korte samenvatting van de rest van haar leven.

Stoom uit je oren

In dit fragment wordt aan kinderen uitgelegd wat er in je lijf gebeurt als je boos bent. Verder wordt er uitgelegd dat je omgeving ook van invloed kan zijn als je boos bent; je ouders kunnen het slechte voorbeeld geven of je bent sneller boos als er veel prikkels zijn. Het fragment geeft kans om over de eigen boosheid te praten en eindigt met een tip tegen heftige boosheid.

10

Boaz heeft lang geen vrienden en vriendinnen gehad in zijn klas, totdat Aisha in de klas kwam. Hij merkt dat zij indianen net zo leuk vindt als hij. Maar dan komt de dag dat hij met zijn ouders naar school gaat voor een gesprek. Zijn vader en moeder en de juf hebben besloten dat hij een klas gaat overslaan. Ze verwachten dat hij dat heel leuk vindt maar dat is niet zo; hij wordt heel erg boos!

Claro que si

Bahar is met haar beide moeders verhuist naar een andere stad. In haar nieuwe klas maakt ze nieuwe vrienden. Op een dag gaat ze met Agnes op bezoek naar Ruman, die in een pizza restaurant woont. Haar moeder brengt haar, maar dat gaat niet helemaal goed. De routeplanner is ingesteld op Spaans. Als het misgaat blijkt dat Bahars’ moeder nog wel wat geduld moet leren.

Spring naar de inhoud