Cultuur, moraal en ethiek

In dit artikel wordt er dieper ingegaan op de verschillen en relatie tussen cultuur, moraal en ethiek. We leren onder andere dat cultuur een mechanisme is van insluiting én uitsluiting, dat taal een belangrijke voorwaarde is om zich binnen een cultuur te begeven en dat het belijden van bepaalde culturele waarden in woord en daad soms ver uiteen ligt. Ethiek draait dan weer om wat het beste is om te doen of te laten in een situatie. Dat wordt niet routinematig besloten, maar na een zorgvuldig proces van afwegen.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en niet verder worden verspreid.
Spring naar de inhoud