Fietje van de Fuchsiastraat

Op een saaie ochtend verlaat de dappere Ridster haar kasteel om een spannend boek te kopen. Als ze bij haar favoriete boekwinkel aankomt is het stil. De eigenaresse staat achterin het magazijn met boeken te smijten. De reden van de razernij is de stilte in de winkel; er komen bijna geen kinderen meer. De dappere Ridster weet niet alleen wie er de schuld van zijn, maar bedenkt ook meteen een oplossing die ze uitvoert. Het fragment is makkelijk als losstaand fragment te lezen en kan kinderen aan het denken zetten over de kracht van verhalen. In een paar bijzinnen wordt geschreven over de kennis die leerkrachten op school onderwijzen, dit kan leiden tot een gesprek over het nut van wat je leert op school.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en niet verder worden verspreid.
Skip to content