We betalen veel belastingen maar krijgen er ook veel voor terug.

Naar aanleiding van de Tax Liberation Day die in België en Nederland steeds later valt, toont de auteur aan dat hoewel de belastingsgraad erg hoog is, het geld ook wel effectief terugvloeit naar waardevolle onderdelen van de maatschappij in de vorm van werkingsmiddelen, subsidies, infrastructuur, …Het is een genuanceerde tekst met een hoopvolle boodschap maar toch met een les voor de toekomst.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en niet verder worden verspreid.
Skip to content