De Vreemdeling

In het fragment overpeinst de verteller zijn naderende dood terwijl hij wacht op gratie. Hij worstelt met gedachten over het verstrijken van de tijd, zijn verzoek om gratie en het aanbreken van de dag, dat zijn executie betekent. De aalmoezenier probeert hem te troosten en hem naar God te leiden, maar de verteller verzet zich. Uiteindelijk barst hij uit in een emotionele tirade tegen de aalmoezenier, maar voelt hij zich daarna kalmer en meer verbonden met de wereld om hem heen. Hij aanvaardt zijn lot en wenst zelfs dat zijn executie publiekelijk wordt gevierd.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en niet verder worden verspreid.
Spring naar de inhoud