Inteelt: het blijft oppassen

Inteelt en fokkerij gaan hand in hand, maar te veel verwantschap kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Het vastleggen van gewenste eigenschappen kan leiden tot inteelt, wat zowel voordelen als gevaren met zich meebrengt. Dr. Jack Windig legt uit dat inteelt kan leiden tot recessieve erfelijke aandoeningen, waaronder soms dodelijke. Het berekenen van inteeltcoëfficiënten en het monitoren van inteelttoenames is cruciaal om inteelt te beheersen. Hoewel inteeltproblemen vooral bij stamboekschapen voorkomen, zijn houderijschapen minder vatbaar. Bewuste registratie en analyse zijn nodig om de gezondheid van schapenrassen te waarborgen, vooral binnen stamboeken.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en niet verder worden verspreid.
Spring naar de inhoud