• Filter op tekstgenre

  • Filter op teksttype

  • Filter op breed thema

  • Filter op domein

  • Filter op leeftijdsindicatie

  • Filters verwijderen
Er zijn filters ingesteld.

Russische filmmakers zijn geniaal in hun beeldspraak

In een kroeg bespreekt de verteller met een vriendin de uitdagingen van het streven naar wereldverbetering. Ze erkennen hun ‘kleinburgerlijkheid’ en bespreken de complexiteit van het nastreven van hogere doelen die opoffering vereisen. De verwijzing naar de Russische film ‘Loveless’ wordt gebruikt om de uitzichtloosheid van bepaalde situaties te benadrukken, waarbij de verloren toekomst van een weglopende jongen symbool staat voor een generatie zonder perspectief. Kunstenaars als Andrej Zvjagintsev en Andrej Tarkovski worden genoemd als meesters in het verpakken van kritiek in metaforen, waarbij de zoektocht naar zin en hoop centraal staat.

Mensen leven langer en hebben minder kinderen: neven en nichten worden schaars

In dit artikel wordt de wereldwijde demografie beschreven. Families worden steeds ‘smaller’. Grootouders leven langer, maar mensen hebben steeds minder tantes en ooms, neven en nichten. Het krimpen van families kan gevolgen hebben voor de samenleving. Zo kan er een probleem ontstaan in de kinderopvang en ouderenzorg.

Kwartier per dag woordjes stampen werkt het best

Woordjes stampen… Het is een nuttige manier om je in korte tijd verstaanbaar te kunnen maken in een andere taal. Of als je moet leren voor die woordenschattoets van een vreemde taal. Maar op welke manier kun je dit het beste aanpakken? Dit artikel geeft kort inzicht in hoe ons geheugen werkt; hoe we woorden of uitdrukkingen kunnen onthouden en wat de beste manier is om snel nieuwe woorden te leren.

De taal van zeedieren

Onderzoekers registreerden de ‘gesprekken’ van 53 soorten zeedieren waarvan men niet dacht dat ze met geluid communiceerden. De idee dat dieren zoals mensen ‘praten’ is daarmee achterhaald. We hebben een nieuwe kijk nodig op hoe talig dieren zijn.

Tongzoen is duizend jaar ouder dan gedacht

De tongzoen is wellicht niet ontstaan in India, maar wel in Mesopotamië en reisde na veroveringen de wereld rond. Naast plezier verschaffen, had de liefkozing ook een biologische functie.

Het is nooit te laat om op tijd te komen

Te laat komen is bijzonder ergerlijk, maar dat is niet altijd zo geweest. Te laat komen is enerzijds cultureel bepaald, maar anderzijds ook deel van een machtsspel.

In Aotearoa Nieuw-Zeeland beleeft de Maori-taal een opleving

Drie generaties Maori vrouwen spreken zich uit over het belang van hun eigen taal. De taal, die ze vroeger niet mochten spreken. Kinderen kregen stokslagen op school als ze het toch deden. Daardoor stierf de taal bijna uit. Dankzij een jarenlange emancipatiestrijd kwam langzaam het besef bij alle inwoners van Nieuw Zeeland hoe belangrijk de inheemse taal en cultuur is. Dit mag niet verloren gaan!

Smerige smileys

Humor in teksten laat zich niet vatten met een smiley. Helaas zijn we het gewoon om onze intentionele grap van een smiley te voorzien. Dit fnuikt onze spontane en vooral fijne en subtiele humor, volgens Christophe Vekeman.

Kunnen we empathie voelen voor de natuur?

We voelen mee met mensen, of ze nu ver of dicht van ons staan. Maar, is het ook mogelijk om mee te voelen met de natuur en elementen die eigenlijk zelf geen gevoelens hebben?

De jongeren van Milieudefensie zijn klaar met polderen

Samen met jongerenvertegenwoordigers van 6 politieke partijen stelden jongeren van Milieudefensie een manifest op voor een groen klimaatbeleid, dat werd overhandigd aan partijleiders. Het werd in 3 dagen tijd ruim 10.000 keer ondertekend. Geen smoesjes meer: “Het staat er precies: dit is wat jongeren in Nederland willen, en zo pak je dat aan.”

Spring naar de inhoud