Spulletje, spulletje aan de wand

In dit fragment gaat het over spullen in je huis waar je een mening of gevoel over hebt. Er worden een aantal kinderen aan het woord gelaten die uitleggen over hun voorkeuren. Daarna wordt er duidelijk gemaakt dat je mening altijd duidelijk wordt ondersteund door argumenten en dat je je mening kunt onderverdelen in de vorm, de inhoud of de emotie. Dit wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden. De illustraties en bladversieringen maken de bladen bont en kleurrijk.

Dit fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en niet verder worden verspreid.
Spring naar de inhoud